G-JNQN4BECGS
top of page
YukiFix 6สาขาที่เปิดให้บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือทั่วกรุงเทพ
ตรวจเช็คและประเมินอาการซ่อมฟรีได้ที่YukiFix

Our Services

Special service is our mission.

บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือiphoneที่หน้าจอแตกหน้าจอเสีย
บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือsamsungที่หน้าจอแตกหน้าจอเสีย
บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือ smartphoneหน้าจอแตกหน้าจอเสีย

Which service do you need?

so much more than cell phone repair

บริการซ่อมsamsungหน้าจอแตกหน้าจอเสีย
บริการซ่อม smart watch หน้าจอแตกหน้าจอเสีย
บริการซ่อม ipad tablet หน้าจอแตกหน้าจอเสีย
icon iphone

YUKIFIX

Why Choose Us.

What People Say About Us

-มีรับประกันงานซ่อมสูงสุด 1 ปี

-มีรับประสบการณ์งานซ่อมมือถือนานกว่า 10 ปี

-มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมหน้าจอมือถือ

-เครื่องมือมาตรฐานโรงงาน

-คัดสรรอะไหล่คุณภาพสูงเท่านั้น

-บริการรวดเร็ว รอรับได้เลย

-ไม่ต้องสำรองข้อมูล

bottom of page