G-JNQN4BECGS
top of page
สาขาที่ให้บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือร้านYukiFix
ตรวจเช็คอาการเสียและประเมินอาการซ่อมได้ฟรีที่YukiFix

Our Services

Special service is our mission.

โทรศัพท์มือถือiphone
โทรศัพท์มือถือsamsung
โทรศัพท์มือถือ

Which service do you need?

so much more than cell phone repair

บริการซ่อมหน้าจอแตกหน้าจอเสียsamsung
บริการซ่อมหน้าจอแตกgalaxywatch
บริการซ่อมหน้าจอแตกหน้าจอเสียtablet
icon ipad tablet

YUKIFIX

Why Choose Us.

What People Say About Us

-มีรับประกันงานซ่อมสูงสุด 1 ปี

-มีรับประสบการณ์งานซ่อมมือถือนานกว่า 10 ปี

-มีความเชี่ยวชาญงานซ่อมหน้าจอมือถือ

-เครื่องมือมาตรฐานโรงงาน

-คัดสรรอะไหล่คุณภาพสูงเท่านั้น

-บริการรวดเร็ว รอรับได้เลย

-ไม่ต้องสำรองข้อมูล

bottom of page